top of page

מדיניות פרטיות :

לחיצה על 'שליחה' תפורש כהסכמתך לשלוח את הפרטים שלך אל מרכז המצברים כדי שייצרו איתך קשר לגבי הבקשה שצוינה למעלה. השימוש בפרטים שלך ייעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של מרכז המצברים . Google לא תשתמש בתוכן של התגובות שלך למדידה או לטירגוט של מודעות. Google עשויה להשתמש בתוכן ששלחת למטרות אחרות, בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

bottom of page